Kompletní menu

Výhodou pro větší skupiny je velice rychlé servírování. Studený předkrm je podáván hned po příchodu hostů do restaurace, vše bez časového prodlení jako při normální objednávce. Naši kuchaři se tak můžou věnovat hned přípravě dalších jídel a tím vše urychlit a samozřejmě zkvalitnit. V této době, kdy je naše restaurace hodně navštěvována, se objednáním většího počtu odlišných jídel a předkrmů můžou i naši zkušení kuchaři dostat do časového prodlení. Vždy je lepší, když naši kuchaři mají více času na přípravu vašeho jídla.

The advantage for larger groups is very fast serving. Cold appetizer is served immediately after the arrival of the guests in the restaurant, all without time delay, as in the normal order. Our cooks can start to prepare additional meals and all the accelerate and improve the quality. At this time, when our restaurant is very busy, ordering a large number of different dishes and appetizers can also get our the experienced chefs to the time delay. It is always better if the chefs have more time to prepare your meals.